Εκλογές Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των μελών  νέας Τοπικής Επιτροπής του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Ροδόπης, στο κτίριο του ΤΕΕ Θράκης στην Κομοτηνή (Παρνασσού 6) από τις 12.00 έως τις 17.00.  

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος  μπορεί να γίνει με δήλωση προς τον Σύλλογο το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή  12 Απριλίου 2024.

              Κομοτηνή, 09  Απριλίου 2024

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        

    ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ