Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ενημέρωση Δικηγορικών Συλλόγων και ΤΕΕ σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα Π.Ε. Δράμας και Π.Ε. Ξάνθης

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ενημέρωση Δικηγορικών Συλλόγων και ΤΕΕ σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα Π.Ε. Δράμας και Π.Ε. Ξάνθης