Έως το τέλος 2024 το πρόγραμμα του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» – Στις 400 χιλ.€ το ποσό της δανειοδότησης

Δείτε το Δελτίο Τύπου 6.11.2023 του ΤΜΕΔΕ εδώ