Πρόγραμμα Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του ΤΕΕ (19 Φεβρουαρίου 2024 έως 29 Φεβρουαρίου 2024).: https://web.tee.gr/exams/anakoinoseis/


Στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας, Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) οι εξετάσεις διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee_exams_guide.pdf