Πρόγραμμα Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος του ΤΕΕ που θα διεξαχθούν 17 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου 2024.

Στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας , Δυτικης Ελλάδας (Πάτρα) και Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Για την εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία είναι αναρτημένες αναλυτικές Οδηγίες  .