Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Εξελίξεις στη νομοθεσία και τις συναλλαγές της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας»

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Εξελίξεις στη νομοθεσία και τις συναλλαγές της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας»

Εν όψει των πολλαπλών αλλαγών και εξελίξεων στη νομοθεσία που διέπει την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, τις μισθώσεις, τις εμπράγματες συναλλαγές, την κτηματογράφηση, την πολεοδόμηση, τη φορολογία κεφαλαίου και εισοδήματος, προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων,

το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ και το Παράρτημα Ροδόπης της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00 στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης στην Κομοτηνή (Παρνασσού 6) με ελεύθερη είσοδο και με θέμα:

«Εξελίξεις στη νομοθεσία και τις συναλλαγές της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας»

Κύριος ομιλητής:

Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & UIPI

Συνημμένα αρχεία