Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.04.2023 KYA Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”»

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.04.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”» (Β’ 2903). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/114572/877/3.11.2023 – ΦΕΚ Β΄6400/8.11.2023)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/114572/877/3.11.2023 (ΦΕΚ Β΄6400/8.11.2023) εδώ