ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 8ης Οκτωβρίου 2023 - ΜΕΛΗ ΤΕΕ-Θράκης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Την Κυριακή θα κληθούμε να αποφασίσουμε για το μέλλον του τόπου μας.

Θα ψηφίσουμε για τις πόλεις μας και για την Περιφέρειά μας.

Εμείς οι Μηχανικοί γνωρίζουμε τι σημαίνει Ανάπτυξη, γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να είναι οι πόλεις μας ασφαλείς, βιώσιμες, ελκυστικές.

Είμαστε αυτοί που μελετούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν.

Μείζον ζητούμενο είναι η συμμετοχή.

Ας συμμετέχουμε λοιπόν, στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και ας δώσουμε την ώθηση σε υποψηφιότητες μηχανικών, που με την συμμετοχή  τους θα μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τα οποία συμμετέχουν στις εκλογές θα τα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Βαδίζοντας προς τις εκλογές της  8ης Οκτωβρίου, ας βασιστούμε στην γνώση, ας επιστρατεύσουμε την κρίση και ας  ψηφίσουμε με συνείδηση και συναίσθηση.

O Πρόεδρος

Δημήτριος Κ. Λουρίκας