Η «κολοκυθιά» με την χωροθέτηση της εξορυκτικής δραστηριότητας

Άρθρο - απάντηση του Αργύρη Πλέσια,
πολιτικού μηχανικού MSc,
Γενικού Γραμματέα ΤΕΕ ΘράκηςΧάρηκα ιδιαίτερα με την διευκρινιστική επιστολή του κ. Π. Τζεφέρη στο Ε.Δ. 2464 του ΤΕΕ, έστω και αν αποδίδει την αναγκαιότητα διευκρινίσεων σε παρερμηνεία των γραπτών του από μέρους μου. Όμως με θλίψη παρατηρώ να συνεχίζεται μία αρθογραφία κυρίως ως απάντηση σε επιστολή μου επί του θέματος της εξορυκτικής δραστηριότητας [Ε.Δ. 2468 Τάκης Χ. Ιορδάνης], στην οποία μεταξύ πολλών αυτονόητων παραδοχών, υπεισέρχονται ερωτήματα, τα οποία με αρκετά λογικά άλματα υποδηλώνουν την επιθυμία του αρθρογράφου να υποστηρίξει την εκμετάλλευση χρυσοφόρων κοιτασμάτων συγχέοντας την θέση τους με την δραστηριότητα.

Πρέπει να γνωρίζει ο αρθογράφος ότι διεργασίες και δραστηριότητες που σήμερα χαρακτηρίζονται ανασφαλείς είναι πολύ πιθανόν σε βάθος χρόνου να αντιμετωπισθούν με άλλες μεθόδους και τεχνολογίες και να καταστούν ασφαλείς. Βασική αρχή της σύγχρονης περιβαλλοντικής φιλοσοφίας αποτελεί η άποψη της μη εξόρυξης εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφαλούς διαχείρισης. Κατά συνέπεια δεν τίθεται καν το ερώτημα της θέσης εξόρυξης (είναι προφανές άλλωστε) αλλά εάν είναι ασφαλές να γίνει (αυτό δεν είναι προφανές).

Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό «καινοφανούς» της προσέγγισης που έκανα στην επιστολή μου, ότι ο κάτοικος μιας περιοχής θα έχει λόγο και κρίση για τις εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων στην περιοχή του, με εκπλήσσει η διατύπωση της αμφισβήτησής της από μηχανικό. Όπως γνωρίζουμε οι τοπικές κοινωνίες εκφράζονται στα Νομαρχιακά τους Συμβούλια επί των Μ.Π.Ε. που πρέπει να συνταχθούν για όλες τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και, κατά συνέπεια, έχουν θεσμοθετημένο λόγο και ρόλο.

Τέλος ας μου επιτραπεί και μία ακόμη διόρθωση η οποία αποτελεί αντίφαση στην σκέψη του αρθρογράφου. Το επίπεδο ανάπτυξης των όμορων βαλκανικών χωρών δεν παρουσιάζει «υστέρηση» επειδή είχε ακολουθηθεί πολιτική που επέτρεπε την έκφραση γνώμης από τον πολίτη, όπως ισχυρίζεται ο αρθρογράφος. Αντιθέτως μάλιστα ο κεντρικός σχεδιασμός στις χώρες που υπαινίσσεται ο αρθογράφος ήταν εντονότατος και δεν οδήγησε στα επιθυμητά, κατ’ αυτόν, αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση και για να συμμαζέψουμε το θέμα νομίζω ότι όλες οι εξορυκτικές δραστηριότητες μπορούν να γίνονται με όλα τα κριτήρια που θέτει ο αρθρογράφος και πάντως με την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

Εξάλλου το ΤΕΕ Θράκης, ειδικά για το θέμα της εξόρυξης χρυσού, έχει άποψη και φροντίζει να ενημερώνει τακτικά την τοπική κοινωνία για τις εξελίξεις επί του θέματος. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να φιλοξενήσουμε τους συναδέλφους κ.κ. Π. Τζεφέρη και Τάκη Ιορδάνη στην προσεχή ενημερωτική εκδήλωση που θα κάνουμε σαν ΤΕΕ Θράκης για το θέμα.