Νέο Προεδρείο Αντιπροσωπείας και νέος Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ- Θράκης

Ολοκληρώθηκαν, σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας καθώς και του νέου Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ- Θράκης

Η  σύνθεσή του νέου Προεδρείου της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης έχει ως εξής:

Πρόεδρος Αντιπροσωπείας:  Γεώργιος Κουκουράβας, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας: Δημήτριος Φελάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας Αντιπροσωπείας:  Βασίλειος Γιαννίκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης, η νέα σύνθεση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής  έχει ως εξής:

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής: Δημήτριος Λουρίκας, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής: Μιχαήλ Κούγκουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής: Γεώργιος Λυπηρίδης, Πολιτικός Μηχανικός