Νέο Προεδρείο Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η σύνθεση του Προεδρείου και των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τσιακίρης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Σιδέρης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας: Τοκαμάνη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος: Λάμπογλου Μαρίνα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ:

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τις έχει ορίσει ή την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Μπορούν επίσης να  κάνουν προτάσεις και για γενικότερα θέματα.