Νέο Προεδρείο Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΤΕΕ-Θράκης

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η σύνθεση του Προεδρείου και των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΤΕΕ-Θράκης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παπασταυρινίδης Ηλίας, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Χαριτίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας: Φώτης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος: Αυγέρης Λουκάς, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος: Γιαννίκης Βασίλειος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ:

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τις έχει ορίσει ή την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Μπορούν επίσης να  κάνουν προτάσεις και για γενικότερα θέματα.