Παρατηρήσεις ΤΕΕ-Θράκης για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Επιστολή με τις παρατηρήσεις του, στην προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», κατέθεσε προς τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα, το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στην επιστολή εκφράζεται η ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ένταξη στην οικογένεια του Εξοικονομώ ειδικού προγράμματος για Νέους.

Παράλληλα όμως επισημαίνεται η αναγκαιότητα παρέμβασης σε επιμέρους σημεία όπως:

1.  Το bonus αποκέντρωσης, το οποίο σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος προβλέπεται σε Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 28549/17.04.2019 στο χώρο της Θράκης αναφέρεται πληθυσμός 371.208 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 2011. Στην παραπάνω Υ.Α. αναλύεται ο χωρισμός των Δήμων σε Δημοτικές Ενότητες και των Δημοτικών Ενοτήτων σε Κοινότητες.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Δημοτικής Ενότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε στο χώρο της Θράκης τα κριτήρια πληρούν μόλις 4 Δημοτικές Ενότητες, 2 στην Π.Ε. Ροδόπης, 2 στην Π.Ε. Ξάνθης και καμία στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 4.290 κάτοικοι ή 1,15% του συνολικού πληθυσμού.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Κοινότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια καλύπτουν 191 Κοινότητες. 85 στην Π.Ε. Ροδόπης, 27 στην Π.Ε. Ξάνθης και 79 στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 107.926 κάτοικοι ή 29,05% του συνολικού πληθυσμού.

Συμπερασματικά αν πρόθεση του προγράμματος είναι να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους τότε θα πρέπει να επικρατήσει η έννοια της Κοινότητας με αποτέλεσμα την  ταυτόχρονη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων αυτού.

2.  Το ποσοστό επιχορήγησης στο σκέλος «Ανακαινίζω» τονίζεται ότι είναι οριζόντια για όλους 30%, ενώ για την ίδια συμμετοχή σε περίπτωση δανειοδότησης το 50% είναι άτοκο.

Προτείνεται η εξέταση αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης, ενώ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη σε ποσοστό 100% του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης.

3.  Προτείνεται η πρόβλεψη προκαταβολής της δημόσιας συμμετοχής προς τους αναδόχους – προμηθευτές των έργων, στο πρότυπο του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021, βοηθώντας ουσιαστικά στην ταχεία υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση στην απορρόφηση των πόρων του προγράμματος.

4.  Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών και των ελλείψεων στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, προτείνεται η αύξηση στους προϋπολογισμούς των προτάσεων σε ποσοστό 20%.

Με τις παραπάνω βελτιώσεις πιστεύουμε ότι ενισχύεται ο βασικός στόχος του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Η εγκατάσταση αλλά και η παραμονή της νεολαίας στον τόπο της .