Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Έβρου

Μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας υπήρξε τροποποίηση της Νομοθεσίας περί συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Έβρου.

Μέχρι πρότινος στην Π.Ε. Έβρου λειτουργούσε ένα (1) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Με το ΦΕΚ 491/Υ.Ο.Δ.Δ./03-07-2020 συγκροτήθηκαν δύο (2) Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Το (Α) με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων που εμπίπτουν στην χωρική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το (Β) με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων που εμπίπτουν στην χωρική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.

Η νέα χωροθέτηση θα είναι προς όφελος τόσο των συναδέλφων Μηχανικών όσο και των πολιτών τα θέματα των οποίων εξετάζει το εν λόγω Συμβούλιο.