Συμμετοχή του ΤΕΕ-Θράκης στην Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων» στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας του ΔΠΘ με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση του νερού στην Π-ΑΜΘ μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ  και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών» με ακρωνύμιο Eye4water, διοργανώθηκε από τον τομέα Υδραυλικών  Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. και την επιστημονικά υπεύθυνη της ομάδας έργου καθ. Ιφιγένεια Κάγκαλου.

Το αντικείμενο του έργου Eye4water αφορά στην ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής στην Περιφέρεια ΑΜΘ και συγκεκριμένα του ποταμού Λίσσου,  στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην ΑΜΘ και στην συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ιδιαίτερα χρήσιμες εισηγήσεις σχετικά με τα  επιστημονικά ευρήματα του έργου, την καταγραφή των  απόψεων των  εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την διατύπωση  προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση του ποταμού Λίσσου, ενώ ακολούθησε συζήτηση από την οποία εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για σωρεία δράσεων, συνεργειών  και έργων.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Γ.Γ. της Διοικούσας Επιτροπής  κ. Βασίλειο Ασημίδη, με θέμα εισήγησης τους άξονες διαχείρισης άυλων δράσεων και έργων διευθέτησης–αξιοποίησης των ποτάμιων συστημάτων.