Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ-Θράκης και Προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α.

Συνάντηση στα γραφεία του ΤΕΕ Θράκης είχε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης κ. Δημήτριος Λουρίκας με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (Δ.Ε.Δ.Α.) κ. Βασίλη Κοτρώνη. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε μια πλήρης ενημέρωση από την πλευρά του Προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. γενικά για το έργο της παροχής φυσικού αερίου στη Θράκη και ειδικότερα για την πορεία των εργασιών.

Τονίσθηκε και από τις δύο πλευρές η σημασία του ρόλου του μηχανικού στα πλαίσια της ασφάλειας,  από τη μελέτη σύνδεσης μέχρι τα πιστοποιημένα συνεργεία,  σε όλα τα στάδια του έργου.

Αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση μεταξύ ΤΕΕ Θράκης & Δ.Ε.Δ.Α. ενημερωτικών ημερίδων, στα μέσα Οκτωβρίου, για όλους τους μηχανικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στη συζήτηση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου, ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Μιχαήλ Κούγκουλος, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κ. Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, κ. Βασίλειος Πολιτειάδης και κ. Παντελής-Μάριος Σοφιανός, το μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Ιωάννης Βεζυργιαννίδης και μέλη των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος.