21.11.2022

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης: Σχόλια - προτάσεις του ΤΕΕ Θράκης επί της διαβούλευσης, αναφορικά με τη προδημοσίευση του οδηγού του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Συνημμένα αρχεία