21.06.2008

Ημερίδα "Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος και Σκυρόδεμα: Νέα Πρότυπα και Κανονισμοί ", Αλεξανδρούπολη

Με επιτυχία, που χαρακτηρίσθηκε από την μεγάλη συμμετοχή μηχανικών και προμηθευτών χάλυβα και σκυροδέματος, πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ στην Αλεξανδρούπολη,

με θέμα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:
Νέα Πρότυπα και Κανονισμοί»


Η Ημερίδα διεξάχθηκε στο Ξενοδοχείο ALEXANDER (αίθουσα ALEXANDER HALL).
το Σάββατο 21 Ιουνίου 2008, από τις 09.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.

Στην Ημερίδα ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι παρακάτω ομιλητές :

Ειρήνη Κανιτάκη, Πολιτικός Μηχανικός, 
Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕ ΕΤΣ/ΤΕΕ
με θέματα:
• «Εισαγωγή – Πρότυπα και Τεχνικές Προδιαγραφές για τον 
Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος»
• «Εισαγωγή – Πρότυπα και Τεχνικές Προδιαγραφές
για το Σκυρόδεμα» 

Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός
με θέμα:
«Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος : 
Νέες απαιτήσεις Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2, 1421 – 3 
και Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων - 2007 (ΚΤΧ-2007)»

Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος ΕΕ ΕΤΣ/ΤΕΕ
με θέμα:
«Απαιτήσεις για τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος 
κατά τους Ευρωκώδικες 2 και 8»

Χρήστος Καραγιάννης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, 
Καθηγητής ΔΠΘ
με θέμα:
«Αγκυρώσεις – Συγκολλήσεις Χαλύβων 
Οπλισμού Σκυροδέματος»

Θεόδωρος Δραγκιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, 
Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθυνος Επιστ. Έργου
με θέμα:
«Πρότυπο ΕΝ 206-1 για το Σκυρόδεμα : Μια γενική θεώρηση»

Νικόλαος Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, 
Αν. Μέλος ΕΕ ΕΤΣ/ΤΕΕ
με θέμα:
«Υποχρεώσεις του Παραγωγού Ετοίμου Σκυροδέματος»

Κωνσταντίνος Καρασούλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΣΕΒΕΣ
με θέμα:
«Το σκυρόδεμα και οι θέσεις της βιομηχανίας παραγωγής του 
για τους κανονισμούς που το διέπουν. 
Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206-1 – 
Σήμα ποιότητας στο σκυρόδεμα»

Κοσμάς Σίδερης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός,
Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ
με θέμα:
«Τεχνολογία και Χαρακτηριστικά 
Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος».