10.10.2009

Ημερίδα "Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2", Κομοτηνή

Tο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ με την Επιστημονική Υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ, διεξήγαγε Ημερίδα με θέμα:

«Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα
με βάση τον Ευρωκώδικα 2»Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 στην Αίθουσα της Νομαρχίας Ροδόπης με ομιλητές τους: 

Ειρήνη Κανιτάκη, ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ
Θεόδωρο Δραγκιώτη, ΠΜ, Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθυνος Επιστ. Έργου 
Ευάγγελο Μακρυκώστα, ΠΜ, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ.
Πλούταρχο Γιαννόπουλο, Δρ ΠΜ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος Ε.Ε.. Ε.Τ.Σ
Χρήστο Καραγιάννη, Δρ ΠΜ, Καθηγητής ΔΠΘ και,
Κωνσταντίνο Χαλιορή, Δρ ΠΜ, Λέκτορας ΔΠΘ.

Η Ημερίδα για τους Ευρωκώδικες, εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΤΕΕ – Θράκης που σκοπό έχουν την ενημέρωση και την επιμόρφωση των μελών του, καθώς και τη συνεχή μεταφορά της γνώσης των τεχνολογικών εξελίξεων. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος ΤΕΕ, μια καθαρά επιστημονική επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο και αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο για θέματα προτεταμένου και οπλισμένου σκυροδέματος.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια να μπουν κάποιοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που θα αφορούν το σχεδιασμό των κατασκευών, την παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας όλων των δομικών υλικών.

Η προσέλευση των 120 και πλέον συναδέλφων μηχανικών, καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τους Ευρωκώδικες, καθότι η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει υποχρεωτικά από τον Μάρτιο του 2010.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Νίκος Παπαθανασίου