Ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Μ.Θ.: Επισημάνσεις για το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Μ.Θ.: Επισημάνσεις για το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης