Προκήρυξη Εξετάσεων για την χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του ΤΕΕ για τη διενέργεια εξετάσεων χορήγησης  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (24 Μαΐου 2024).

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Για να δείτε την αναλυτική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, την προκήρυξη και τα e – Έντυπα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Οι εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στο ΤΕΕ-Θράκης θα διεξαχθούν δια ζώσης.

Συνημμένα αρχεία